Aura healing

Vesi
"Kaikki virtaa, mikään ei pysy
paikallaan."
- Herakleitos

Kurssilla tutkitaan omakohtaista kokemusta elämän energian sisäisestä ja ulkoisesta virtauksesta. Työvälineinä käytetään energiankiertoharjoituksia, tsakratyöskentelyä, feminiinisen ja maskuliinisen energian harmonisointia ja maadoitusharjoituksia. Lisäksi tutustutaan omaan energiakenttään. Opetellaan erilaisia tapoja lukea energiaa ja hyödyntää tätä taitoa itsen ja muiden hoitamisessa, sekä perehdytään auran kautta hoitamisen perusteisiin. Kurssit sisältävät yksin ja parin kanssa tehtäviä harjoituksia.

Aura healing -jatkokurssilla opetellaan tekemään vastaavia hoitoja toiselle niin että hoidettava istuu tai on asettautunut hoitopöydälle, jolloin keskitytään sisäelinten hoitamiseen. Opetellaan tasapainottamaan ja harmonisoimaan oman työympäristön tai muun fyysisen tilan energioita. Tällöin tilassa olijan mahdollisuus läsnäoloon lisääntyy, ja henkilö kokee olevansa enemmän juurtunut ja turvassa. Syvennetään omaa tietoamme ihmisen energian lukemisesta, näkemisestä ja kokemisesta sekä herkistetään samalla omaa intuitiotamme.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää kokemustaan omista ja muiden energioista. Kurssi sopii myös hoitotyötä tekeville oman intuitiivisen herkkyyden lisäämiseksi.