Bushido

Tie
Sakuran kukinnan lyhyys
ilmaisee elämän katoavaisuutta.

Mikao Usui syntyi 15.8.1865 vanhaan samurai-sukuun lähelle Kiotoa. Usui tunnettiin nuoruudessaan uutterana oppilaana ja hän kunnostautui muun muassa energiaharjoitusten, eri taistelulajien ja meditaation harjoittajana. Hänet tunnettiin myös suurena henkisenä etsijänä, ja eräässä elämänsä vaiheessa hänen kerrotaan eläneen munkkina. Usuin tiedettiin etsineen koko elämänsä alkupuolen vastauksia siihen, miten parantaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti.

Seuraavassa kerrotaan vielä Usuin elinaikana vahvasti vaikuttaneesta, perinteisestä bushidosta. Syvällisimmillään bushido (soturin tie) oli henkilön vastuun ottamista kaikista teoistaan, mitä tahansa jälkiseuraamuksia niillä olikin. Tämä do (tie) oli rohkea tapa elää. Se on kuin syöminen ja hengittäminen: sitä, että on jatkuvasti tietoinen yhteydestämme luontoon, ihmisiin ja kaikkeen ympärillämme. Samurait eivät puhuneet bushidosta, he elivät sitä. Heille se oli päivittäinen henkisen harjoituksen muoto. Myös tämän päivän perinteisen reikin harjoittajille ja varsinkin opettajille näillä vanhoilla bushidon säännöillä voisi olla paljon annettavaa tai ainakin pohdittavaa.

Bushidon perussäännöt, jotka samurai-sukujen jäsenet jo nuorena omaksuivat olivat seuraavat:

Meiyo - kunnia
Aidolla samurailla on vain yksi arvostelija, hän itse. Päätökset, joita hän mielessään tekee ja kuinka hän ne käytännössä toteuttaa, ovat selkeä heijastus hänen sisäisestä olemuksestaan. Siis siitä, millainen ihminen hän todella on.

Rei - kohteliaisuus, henkinen asenne
Samuraita ei arvosteta ainoastaan hänen osaamisestaan taistelutaidoissa, vaan myös hänen tavastaan suhtautua muihin ihmisiin, jopa vastustajiinsa. Samurai on kohtelias myös vastustajilleen.

Giri - oikeudenmukaisuus, velvoite
Lojaalisuus ja kunnioitus niitä kohtaan, joilta hän on oppinut tai jotka häntä ovat auttaneet. Samurai on myös pohjattoman uskollinen niille, jotka ovat hänestä riippuvaisia. Girin periaatteet ovat vielä vahvasti läsnä myös tämän päivän Japanissa esimerkiksi lahjojen ja vastalahjojen antamisena.

Yu - rohkeus
Samurai nousee esille niiden joukosta, jotka eivät uskalla toimia. Mielipiteiden piilottaminen ei ole ihmisarvoista elämää. Se voi olla vaarallista ja täynnä riskejä, mutta samalla täyttä elämää. Tämä rohkeus ei ole kuitenkaan hullun rohkeutta, vaan älykästä ja viisasta.

Jin - myötätunto
Ankaran harjoittelunsa vuoksi samurailla on hallussaan taitoja ja voimia, joita hänen täytyy käyttää yleiseksi hyväksi. Hän on myötätuntoinen ja auttaa muita aina kun se on mahdollista. Jos autettavaa ei löydy, hän saattaa jopa lähteä etsimään sellaista.

Makoto - vilpittömyys
Todellisen samurain ei tarvitse antaa kunniasanaansa kun hän lupaa jotakin. Mikään ei voi häntä enää lupauksen jälkeen pysäyttää. Hän on aina kaikessa sanansa mittainen ja täydellisen vilpitön.

Usuin kuoleman jälkeen eräs hänen oppilaansa kirjoitti muistokirjoituksen, josta tässä lyhyt katkelma:

"Sellaista joka työskentelee uupumatta henkisen ja ruumiillisen kehityksensä eteen, tullakseen paremmaksi ihmiseksi kutsutaan Suuri Sieluksi. Ne jotka käyttävät tätä suurta sieluaan opettaakseen hyödyllistä elämäntapaa ihmisten yhteiseksi hyväksi, kutsutaan Senseiksi (opettajiksi). Mikao Usui oli tällainen Sensei. Hän opetti Usuin luonnollisen parantamisen menetelmää. Lukemattomat ihmiset tulivat hänen luokseen saadakseen hoitoa sekä Reikin suurta opetusta."

Kari Paulus 25.3.2004