Kehoterapia

Nykyaikaiset, länsimaiset ja itämaiset hoitomenetelmät perustuvat näkemykseen, että keholla on muisti, joka tallentaa kaikki kokemuksemme, sekä ilot että surut. Näistä kokemuksista tärkeimmät syntyvät varhaislapsuudessamme. Suhtautumisemme elämään vaikuttaa siis jokaiseen soluumme. Selvittämättä jääneet kokemukset ja tunteiden kieltäminen luovat kehoomme jännityksiä ja pidemmällä aikavälillä myös sairautta.

kehoterapia
Kehoterapiahoidolla autetaan vapauttamaan keho, mieli ja hermosto jännityksistä ja stressistä. Hoidossa käytetään syvältä kudoksia avaavaa tiedostavaa kosketusta. Tähän yhdistetään nivelrentoutus ja keskushermostoa tasapainottava keveä kosketus. Erilaisten hengitystekniikoiden käyttö auttaa kehoa vapautumaan vanhoista tunnelukoista, sillä hengityksellä on suora yhteys tunteisiin ja energiaamme. Sisäelimet joutuvat usein ottamaan liian suuren vastuun kehon puhdistuksesta. Jos hengitys kulkee vapaasti, sisäelinten tehtävä helpottuu.

Hoidon kulku on rauhallinen ja se noudattaa jokaisen omaa luonnollista tapaa purkaa jännityksiä. Turvallinen ilmapiiri antaa mahdollisuuden katsoa rauhassa omia tunteita. Hoidon aikana voit kohdata itsesi fyysisenä ja henkisenä kokonaisuutena ja kulkea kohti parempaa oloa. Omaa kokemusta kehon tuntemuksista on mahdollista syventää myös kehotietoisuuskursseilla.

Kehoterapiassa ja energiahoidoissa nähdään, että suurin osa, 70–80 %, kaikista sairauksista on alkuaan psyykkisiä ja loput esimerkiksi ammattitaudeista tai onnettomuuksista johtuvia tai ikääntymisen mukanaan tuomia.

Hoidon vaikutukset

Kehoterapiahoito pehmentää jännitystiloissa syntyneitä tunnepanssareita ja poistaa vanhoja tunnelukkoja. Kun syvällä olevat lihasjännitykset hellittävät, hengitys vapautuu ja se johtaa aineenvaihdunnan parantumiseen, autonomisen hermoston tasapainottumiseen ja aistien herkistymiseen. Rennompana ja tasapainoisempana ihmisen oivallus itsestä ja omasta kehosta lisääntyy.

Kehoterapia on nimensä mukaisesti kehon kokemus ja mahdollisuus lisätä itsetuntemusta. Joskus kehoterapia on ollut vaihtoehto, kun esimerkiksi psykoterapiasta saatu apu ei ole tuntunut riittävän. Kehoomme säilötyt tunteet ja kokemukset eivät aina käänny sanojen maailmaan, eivätkä muistoihin liittyvät kivut aina helpotu niiden sanallistamisella. Monet kehoterapiasta apua saaneet ovat kertoneet helpottavasta olosta, jota ei tunne edes tarpeelliseksi kuvailla sanoin.

Kenelle kehoterapia ei sovi

Kehoterapiaa ei suositella vakavaa tai akuutissa vaiheessa olevaa psyykkistä sairautta potevalle henkilölle. Etenkin voimakkaiden psyykenlääkkeiden (mm. vahva psykoosinestolääkitys) tehtävänä on katkaista yhteys omaan kehontietoisuuteen, ja siten auttaa henkilöä vaikeimpien aikojen yli. Tällöin kehon fyysiset suojamekanismit ovat tarpeen.

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret tulevat kehoterapiaan aina huoltajansa seurassa.

Kehoterapia

Terapiatyöstä

Kehotietoisuusryhmät

Lue myös

Asiakkaat ja kurssilaiset kertovat kehoterapiasta, reikihoidoista ja koulutuksista:
Kokemuksia kursseista ja hoidoista

Hoitojen hinnat

75 euroa / 1 h
95 euroa / 1,5 h