Reiki- ja energiahoidot

Vanha ihmiskunnan tietämys elämästä perustuu ymmärrykseen, että ihmistä ympäröi näkymätön energia, jota on länsimaissa kutsuttu elämänvoimaksi, bioenergiaksi tai eetterikehoksi. Idässä tämä energia on tunnettu jo vuosituhansia nimillä chi, ki tai prana. Kaikissa suurissa vanhoissa uskonnoissa ja filosofioissa on näkemys elämää ylläpitävästä voimasta.

Energiahoitoa

Energiahoito on yleisnimitys hoidoille, joissa käytetään käsien välityksellä ohjattua energiaa hoidettavan auttamiseksi. Kyse on yleismaailmallisesta energiasta, jota hoitaja voi tasapainottaa, lisätä tai vähentää käsiensä avulla.

Energiatyöskentelyssä käytetään hiljaista, tietoista kosketusta. Hoidon aikana käydään läpi kehossa olevia tukoksia ja autetaan niitä avautumaan ja samalla vahvistetaan koko kehon energiajärjestelmää. Energiahoito elvyttää kehon ja mielen omia, parantavia voimia.

Reikihoito

Reikihoitoa

Reiki on japanilainen Mikao Usuin kehittämä hoitomuoto, joka on siirrettävissä ihmiseltä toiselle. Sen oppiminen on helppoa ja käyttö yksinkertaista. Reikihoidossa hoitaja toimii energiakanavana niin, ettei hänen tarvitse luovuttaa omaa energiaansa, vaan hän välittää sitä itsensä ulkopuolelta hoidettavalleen tai itsehoidossa itselleen. Hoitojen lisäksi olennaisena osana japanilaiseen reikiin kuuluvat meditaatio- ja hiljaisuusharjoitukset.

Energia virtaa meissä kaikissa luonnostaan ja kaikilla on myös myötäsyntyinen kyky käyttää eli kanavoida energiaa. Useimmilla aikuisilla nämä energiakanavat ovat tukossa. Energian kierto saattaa heiketä esimerkiksi stressin tai sairauden vuoksi, ja se voi aiheuttaa monenlaisia vaivoja. Reikiä opiskellaan kursseilla, joilla yhtenä tärkeänä osana saadaan opettajalta reikiviritykset. Nämä viritykset avaavat energiakanavia, vahvistavat energian virtausta sekä voimistavat ja harmonisoivat ihmistä.

Reiki ei liity mihinkään uskontoon, ja sen piirissä onkin hyvin monenlaisia ihmisiä omine elämänkatsomuksineen. Luonnollisuutensa, helppoutensa ja kuitenkin tehokkuutensa ansiosta reiki on levinnyt maailmassa laajalti. Suomeen reiki tuli vuonna 1985 ja nykyisin maassa on kymmeniä tuhansia reikiläisiä.

Reikin vaikutukset

Reiki herkistää kykyämme kuunnella sisäisen intuition ääntä, joka auttaa sairauksien ja vaikeuksien olemuksen ymmärtämistä ja syiden tiedostamista. Monet ovat kuvanneet tätä herkistymistä elämänilon ja harmonian tai luovuuden lisääntymisenä. Reikihoidon aikana koettu syvä rentous laukaisee stressiä ja avaa energiatukkeumia. Näin ihmisen omat paranemisprosessit nopeutuvat, kivut ja säryt voivat helpottua ja oma voimat lisääntyä.

Kenelle reiki sopii

Reikihoito on hyvin lempeä hoitomuoto, joka sopii kaikille ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Hoidettavan keho ottaa vastaan käsistä välittyvää energiaa juuri sen verran kuin se tarvitsee ja siinä tilanteessa pystyy vastaanottamaan. Mahdolliset epämiellyttävät tuntemukset hoidon aikana tai sen jälkeen ovat kehon luonnollisia reaktioita energiatukosten purkautumisen yhteydessä, eivät merkki huonosta hoidosta tai hoitajasta. Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret tulevat hoitoon huoltajansa kanssa.

Reikiksi kutsutaan kaikenlaista

Reikin nopea leviäminen länsimaissa on harmillisen monissa tapauksissa vienyt reikiopetuksen kauaksi alkuperäisestä japanilaisesta reikistä. Reikiä markkinoidaan nopeiden pikavoittojen menetelmänä. Siinä käytetään apuna enkeleitä ja amuletteja, ja vihkimyksiä väitetään välitettävän jopa sähköpostitse. Alkuperäisestä Mikao Usuin reikistä ei tällöin ole kyse. Reiki on aina ihmiseltä ihmiselle välitettävä kokemuksellinen tapahtuma. Se on sisäinen tie, nopea tai hidas ihmisestä riippuen, ja hoidon välineenä käytetään pelkästään käsiä.

Hyväntekeväisyys

Kunnioituksesta Mikao Usuin Tokion suuressa maanjäristyksessä 1923 tekemää auttamistyötä kohtaan, reikin perinteeseen kuuluu pyyteettömän auttamisen harjoittaminen. Suurille onnettomuuspaikoille (mm. Koben maanjäristys 1995) kokoontuu yleensä reikiläisiä eri puolilta maailmaa hoitamaan ja auttamaan pelastustehtävissä. Kaikkialla maailmassa reikiläisten keskuudessa tyypillisiä tapoja ovat erilaiset keräykset, energianlähetysverkostot ja reikikurssien ilmaiset kertaamiset. Myös muu käytännössä tapahtuva inhimillinen auttaminen on yleistä.

Reiki- ja energiahoidot

Mikao Usui ja reikin historia

Reikikoulutus

Reikin sanastoa

Lue myös

Asiakkaat ja kurssilaiset kertovat reikihoidoista, kehoterapiasta ja koulutuksista:
Kokemuksia kursseista ja hoidoista

Hoitojen hinnat

75 euroa / 1 h
95 euroa / 1,5 h