Reikin sanastoa

Reikiin liittyvien japanilaisten sanojen merkitysten tutkiskelu auttaa länsimaalaista ymmärtämään reikin maailmaa. Olen tässä avannut muutamia keskeisiä käsitteitä, jotka tuovat esille alkuperäisen Mikao Usuin reikin piirteitä.

Usui Shiki Ryoho

Usui Shiki Ryoho on nimiyhdistelmä, jota käytetään silloin kun puhutaan alkuperäisestä Mikao Usuin perustamasta reikistä. Japanissa kerrotaan että Usui Shiki Ryoho sanayhdistelmää saavat käyttää vain ne opettajat, jotka todella opettavat sensei Usuin kolmeasteista reikiä ja sen alkuperäisiä tekniikoita. Seuraavassa kerron shiki ja ryoho -sanojen yleisestä merkityksestä ja siitä kuinka niitä toteuttavat ne opettajat, jotka tätä alkuperäistä menetelmää opettavat.

Shiki = seremonia, muoto

Shiki reikiopetuksessa tarkoittaa, että opettaja hallitsee ja osaa viedä eteenpäin kaikkia alkuperäisiä reikin tekniikoita ja muotoja. Tässä tapauksessa niitä ovat kaikki Mikao Usuin opettamat erilaiset hoitotekniikat, meditaatiot, puhdistautumisharjoitukset, reikivihkimysten oikea suoritus, kolmessa vaiheessa (shoden, okuden ja shinbiden) etenevä opetus ja reikin historian oikea tuntemus. Kun opettajalla on muoto eli shiki sisäistettynä, hän voi aloittaa opettamisen sekä tradition siirtämisen puhtaasti eteenpäin.

Ryoho = koulukunta, tyyli, perinne

Reiki pitää sisällään osia monista ikivanhoista japanilaisista harjoituksista ja rituaaleista. Mikao Usui uudisti ja yhdisteli noita vanhoja harjoituksia ja alkoi kutsua kokonaisuutta reikiksi. Reiki opettaa paljon muutakin kuin hoitotekniikoita. Se pitää sisällään suuren kunnioituksen elämää ja sen säilyttämistä vaalivia vanhoja perinteitä kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että muoto (shiki) yksinään on sieluton tai se on sitä niin kauan kunnes harjoittelija oppii soveltamaan sitä omaan elämäänsä. Toisin sanoen ryoho pitää sisällään reikin syvempiä puolia siitä, miten me voimme kasvaa sen avulla ihmisinä.

Reiki kigo

Reikissä energia ymmärretään laajana, koko maailmankaikkeutta elävöittävänä perusvoimana. Energia on kaiken alkulähde ja perusta. Kigo-sana tulee sanoista, energia (ki) ja työskentely (go). Reikin kigo-harjoitukset sisältävät reikioppilaan energiaa puhdistavia, vahvistavia ja maadoittavia liikkeitä sekä meditointia. Tärkeää energiakierron kannalta on asento, hengitys ja mielen keskittäminen sekä opettajilla symbolienergian käyttö osana harjoitusta. Reikin kigo-harjoitukset ovat suhteellisen lyhyitä, kestoltaan noin 10 minuuttia, mutta ne tehdään hyvin keskittyneesti. Harjoitusten tarkoituksena on auttaa harjoittelijaa kokemaan miten reikienergia vaikuttaa ja auttaa jokapäiväisessä elämässä.

Sensei = opettaja, länsimaissa master

Japanissa sensei-nimitystä käytetään yleisesti kaikkien eri taitojen opettajista. Sensei reikissä on henkilö, joka opettaa muodon ja perinteen ja auttaa selvittämään mikä piilee taidon takana. Reikiopetuksessa sensei ohjaa oppilasta kohtaamaan ensin reikin historian ja perustekniikat. Tämän jälkeen sensei opettaa löytämään sen mitä piilee asioiden taustalla. Oppilaan on myös tärkeää ymmärtää miksi asioita tehdään, ja mitkä ovat niiden mahdolliset vaikutukset.

Sensei-arvo on alkuperäisessä reikissä muuttumaton ja viimeinen arvo eikä siihen ei tule mitään lisäyksiä (grand, super, hyber, turbo…), vaikka opettaja olisi kouluttanut kuinka monta oppilasta tai opettajaa tai ollut reikissä mukana kuinka monta kymmentä vuotta tahansa. Alkuperäisessä reikissä opettaja on ennen kaikkea itsekin opiskelija ja sisäisen tien kulkija, ja näin ollen ylimääräiset arvot tai oppiasteet koetaankin kehitystä jarruttavina ja egoa pönkittävinä. Master teacher ja Grand master -arvot eivät liity millään tavalla Usui Shiki Ryohon alkuperäiseen traditioon.

Jyoshin kokyu-ho = tapa hengittää, tapa käyttää keskustaa ja hengityksen voimaa

Vaikka hengitys tapahtuu suurimmaksi osaksi automaattisesti, isolla osalla ihmisistä on kuitenkin liian pinnallinen tai muuten vajaa hengitys. Terve ja tasapainoinen ihminen hengittää rauhallisesti ja tasaisesti. Reikin jyoshin-hengitysmenetelmää kutsutaan Japanissa energiaa laajentavaksi ja puhdistavaksi hengitykseksi. Tässä hengitystavassa on voimaa ja herkkyyttä, ja se auttaa reikin harjoittajaa palauttamaan hengityksensä luonnolliseksi ja pääsemään syvempään yhteyteen elämänenergian kanssa. Reikin jyoshin-hengitysmeditaatio auttaa meitä parantamaan henkistä tasapainoamme ja elävöittää energian kiertoa kehossamme. Jyoshin-hengitys vaatii aina opettajan henkilökohtaista ohjausta ja sen perusteet oppii yleensä muutamassa kuukaudessa.

Hara, tanden = keskusta, yksipiste

Tanden ja hara tarkoittavat kehon tasapainon ja henkisen voiman pistettä, joka sijaitsee alavatsalla. Reikissä keskustan harjoitukset liitetään aina joko kigo- tai jyoshin-harjoituksiin. Hara-harjoitusten päämääränä on auttaa harjoittelijaa olemaan paremmin kehonsa sisällä ja löytämään itsestään vahvan henkisen läsnäolon pisteen. Keskustan harjoittaminen auttaa reikin harjoittajaa olemaan vahvassa maayhteydessä, eli tässä ja nyt.

Reiki- ja energiahoidot

Mikao Usui ja reikin historia

Reikikoulutus

Reikin sanastoa

Lue myös

Asiakkaat ja kurssilaiset kertovat reikihoidoista, kehoterapiasta ja koulutuksista:
Kokemuksia kursseista ja hoidoista