Reikikoulutus

Reiki saapui Suomeen ruotsalaissyntyisen kanadalaisen Wanja Elisabeth Twanin tuomana 1985. Ensimmäiset suomenkieliset reikikurssit järjestettiin 1986. Tämän jälkeen perinteinen reiki onkin jatkanut tasaista leviämistään Suomessa, ja suuri joukko ihmisiä käyttää reikihoitoa itsehoitomenetelmänä ja osa hyödyntää sitä erilaisissa hoitotöissä.

Mikao Usuin menetelmän pohjalta syntyi länteen reikilinja, jonka mukainen opetusjärjestelmä käsittää kolme vaiheittain etenevää astetta: ensimmäisen ja toisen asteen sekä kolmannen, eli opettaja-asteen, jota meillä länsimaissa kutsutaan nimikkeellä reiki-master.

Alkuperäinen reiki on meditaatiota, elämän energialla auttamista ja auttajien kouluttamista. Vaikka reikiä opiskellaan viikonloppukursseilla, tämän kaiken sisäistämiseen kuluu todellisuudessa vuosia. Reikin kolmen oppimisasteen välissä on oltava aikaa sisäistää oppimaansa. Viimeisen eli opettaja-asteen saavuttaminen voi viedä yhdestä vuodesta vuosiin oppilaan oman kehityksen mukaan. Japanissa tätä aikaa lasketaan jopa vuosikymmenissä.

Ensimmäinen reikiaste

Reikiä voi oppia käyttämään jo kahden päivän peruskurssin aikana. Kyky kanavoida energiaa siirretään suoraan opettajalta oppilaalle vihkimyksen avulla. Kurssin aikana oppilas yhdistetään aina neljän eri virityksen avulla parantavaan energiaan. Kun viritykset on tehty, yhteys energiaan säilyy koko elämän ajan. Ensimmäisellä kurssilla opetellaan tekemään reikihoitoja itselle ja muille. Kurssilla opetellaan aina käytännössä käsien perus- ja lisäasennot sekä energian tasapainotus. Lisäksi käydään läpi hoitojen vaikutuksia ja reikin eettisiä periaatteita.

Reiki 1 -kurssiin kuuluvat asiat:

 • alkuperäisen reikin historiaa,
 • reikin eettiset periaatteet,
 • itsehoito ja käytännön harjoittelu,
 • käsien asennot ja niiden psyykkiset vastaavuudet,
 • lisähoitotekniikat itsehoidossa,
 • toisten ihmisten hoitaminen sekä ryhmässä käytännön harjoittelu,
 • reikihoidon tekeminen hoitopöydällä sekä hoidettavan istuessa,
 • erilaiset hoitotavat lapsille, eläimille, selkävaivaisille sekä raskaana oleville,
 • tunneprosessit ja niiden käsittely,
 • meditaatio itsehoidossa ja muiden hoitamisessa,
 • mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon,
 • neljä reikivihkimystä,
 • mahdollisuus ilmaiseen 1-kurssin kertaamiseen joko minun, tai jonkun toisen Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan kurssilla,
 • kirjallinen kurssimateriaali,
 • tietoa reiki-illoista ja muista reiki-tapahtumista ympäri Suomea sekä
 • Mikao Usui Shiki Ryohon reikin 1-tason todistus.

Toinen reikiaste

Kaksi päivää kestävän kurssin aikana reikihoito tulee riippumattomammaksi ajasta ja paikasta. Kurssilla opetetaan perinteisen Usuin reikin kolme symbolia ja niiden eri käyttömahdollisuudet. Lisäksi opetellaan kaukohoito ja mielenhoito. Toisen kurssin aikana energian virtaus vahvistuu oleellisesti.

Reiki 2 -kurssiin kuuluvat asiat:

 • reikin symbolien historia ja syvempi merkitys,
 • symbolien käyttö kaukohoidossa,
 • kaukohoidon tekeminen, käytännön harjoittelu,
 • harjoitellaan erilaisia lähestymistapoja kaukohoidon käyttämiseen: mieli, alitajunta, menneisyys, ihmissuhteet, tilanteet ja sairaudet,
 • symbolien eri käyttötapoja esim. esineiden tai asioiden harmonisointi,
 • symbolien käyttö kontaktihoidossa,
 • reiki haraigen -meditaatiot hoidossa ja yksin harjoitellessa (jyoshin),
 • yhdellä kädellä tehtävä viiden asennon päähoito (vahvasti mielen malleihin vaikuttava hoito jota Mikao Usui itse paljon käytti),
 • mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon
 • reikin 2-tason vihkimys,
 • kirjallinen kurssimateriaali,
 • mahdollisuus ilmaiseen 2-kurssin kertaamiseen sekä
 • todistus Mikao Usuin Ryohon reikin 2-tason kurssin käymisestä.

Kolmas reikiaste

Master, eli opettaja-aste, jonka yhteydessä välitetään tieto siitä, kuinka energian aktivoiminen suoritetaan ja annetaan tieto niin sanotun mestari-symbolin käyttöön ja reikin piiri sulkeutuu. Koulutus kestää vuodesta useisiin vuosiin ja annetaan yleensä yksityisopetuksena. Tänä päivänä Suomessa opettaja-aste on mahdollista suorittaa myös ilman opetusvelvollisuutta. Kolmannen reiki-asteen opettajakoulutuksen käyneillä on oikeus opettaa kaikkia kolmea astetta.

Pääsyvaatimuksena reikiopettajakoulutukseen on, että on suorittanut alkuperäisen Mikao Usuin Shiki Ryohon 1- ja 2-tason reikikurssit. Haastattelu ja odotusaika ovat Japanilaisessa reikissä myös hyvin tärkeitä, koska kyse on pitkäaikaisesta sitoutumisesta ja henkilökohtaisesta yhteistyöstä.

Reikiopettajakoulutukseen kuuluvat asiat:

 • erilaisia Mikao Usuin Reiki Ryoho Gakkain (Usuin elinaikanaan perustama järjestö) käyttämiä alkuperäisiä harjoituksia,
 • lukuisia osallistumisia oman opettajan pitämille kursseille eli opettamista opiskellaan seuraamalla todellista opetusta ja vaihtelevia tilanteita,
 • kahdenkeskisiä opetuspäiviä, joiden aikana käydään läpi edellisten kurssien tapahtumia ja opetustilanteita,
 • opettajan ja oppilaan väliset vaihtohoidot ja keskustelu niistä,
 • oppilaan omissa harjoituksissa ja meditaatioissa esiin nousseiden prosessien käsittelyä ja henkilökohtaista opetusta,
 • myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus toimia kursseilla apuopettajana,
 • kurssimateriaalien käyttö ja soveltaminen käytäntöön,
 • suorat yhteydet Japaniin ja reikitietous sieltä,
 • opetuksen tekniikka sekä kysymysten ja vastausten prosessointi,
 • kaikkien alkuperäisten reikivihkimysten oikea tekeminen ja siirtäminen eteenpäin sekä
 • apua kurssien ja mahdollisten reiki-iltojen järjestelyssä.
 • Lopuksi, kun opettaja katsoo oppilaan olevan valmis, toimimaan täysin itsenäisesti ja kykenevän siirtämään eteenpäin reikin alkuperäistä opetusta, seuraa reikin viimeinen vihkimys ja kyky vihkiä kaikkia asteita.
 • Mikao Usuin Reiki Ryoho -opettajan diplomi.

Ensimmäisen ja toisen asteen kurssit ovat tiiviitä ja sisältävät paljon uutta asiaa. Sen vuoksi perinteisessä reikiopetuksessa on sovittu kertaamisesta. Kurssien käyneillä on mahdollisuus osallistua kursseille uudelleen ja tämä mahdollistaa myös tutustumisen muiden opettajien tapaan opettaa. Kertaaminen on pyritty pitämään Suomessa ilmaisena.

Reikissä on tapana käydä läpi opettajien ketju alkaen Mikao Usuista reikin perustajasta. Minun opettajieni reikilinjat ovat seuraavat:

Kari Paulus, opettajieni reikilinjat
Kari Paulus: opettajien reikilinjat.

 

Reiki do

Reiki kokonaisuutena pitää sisällään monta eri osa-aluetta: henkisen harjoittelun, hoitotekniikat, auttamisen ja perinteen säilyttämisen. Yhdessä nämä alueet muodostavat reikin tien (do), jota kulkemalla ihmiset voivat auttaa itseään ja maailmaa.

Reiki alkaa olla nykymaailmassa yleiskäsite, johon liitetään länsimaissa virheellisesti useita erilaisia filosofisia näkemyksiä ja henkilökohtaisia uskomuksia. Terve kriittinen lähestymistapa ja tutkiva asenne pätevät myös tähän elämänalueeseen. Alla näkyvät kaikki ne osa-alueet jotka kuuluvat opettajan osaamisalueeseen jos hän ilmoittaa opettavansa alkuperäistä Mikao Usuin reikiä.

Henkinen alue:
Mezo = meditaatio (harjoitusten perusta)
Jyoshin kokyo-ho = keskustan voimaa lisäävä meditaatio (haraigen)
Reiki hatsureiho = meditatiivinen harjoitussarja reikienergian lisäämiseksi
Gokai = eettisten periaatteiden meditointi (Meiji)
Kenyoku = puhdistautuminen (shintosta)
Symbolit = filosofiaa symbolien syvemmästä merkityksestä ja käytöstä (reiki 2)
Kigo = energiaharjoitukset
Reiki mawashi = reikin kierto (piirissä tehtävä ryhmäharjoitus)
Reiju = harmonisointi/vihkimys (reikin mysteeri)

Alkuperäiset hoitotekniikat:
Kamimizu = 5 hengenvesitekniikkaa (Usuin traditiossa tärkeä)
Seikakukaizenho = sielun/persoonan hoitaminen (kamimizu)
Nentatsuho = värähteen välitys (kamimizu)
Tanden chiryoho = myrkkyjen poisto
Heso chiryoho = navan alueen hoito (krooniset vaivat)
Oshiteho = painamismetodi
Hanshin koketsuho = kehon perushoito (reiki 1)
Hoidon lopetustekniikka = selkärangan energian voimistaminen/harmonisointi
Enkakuho = kaukohoito (reiki 2)
Nadeteho = energiasively
Kokiho = energian uloshengitys
Jyakiriho = sairaudentunteen poistaminen
Ushiteho/dashuho = energialyönti (painaminen)
Byosenreikanho = sairauksien löytäminen reikillä
Gyoshiho = katseen energia
Reijiho = intuitio hoidossa (Japanissa tärkeä sisäinen testi ja vuosien harjoittelu)

Reiki- ja energiahoidot

Mikao Usui ja reikin historia

Reikikoulutus

Reikin sanastoa

Lue myös

Asiakkaat ja kurssilaiset kertovat reikihoidoista, kehoterapiasta ja koulutuksista:
Kokemuksia kursseista ja hoidoista