Kehotietoisuusryhmät

Välitän omaa kehoterapian tietämystäni ja kokemustani eteenpäin kehotietoisuusryhmissä. Ryhmissä opiskellaan kehoterapian perusteita niin, että pyritään ymmärtämään kehon, tunteiden ja mielen välisiä yhteyksiä ja siten tulemaan paremmin tietoiseksi omasta ja hoidettavan elämäntilanteesta. Siitä nimitys kehotietoisuusryhmät.

Opetan kehotietoisuusryhmään osallistuvia kuin terapeutiksi opiskelevia. Ryhmät sopivat hoitotyössä mukana oleville, mutta mukaan voi tulla, vaikka tavoitteena olisi ainoastaan oman itsetuntemuksen lisääminen. Oman matkan tekeminen on tärkeää kaikille huolimatta siitä, aikooko hoitaa myöhemmin muita.

Kehotietoisuusryhmän ensimmäisellä jaksolla kerron lapsuuden tapahtumien vaikutuksesta kehoon, energiaan ja tunnemalleihin. Käydään läpi viisi erilaista kehotyyppiä ja niiden tunnemalleja. Teoriaosuuden jälkeen tutustutaan keholuennan tekniikoihin ja opetellaan lukemaan omia ja toisten kehoon pakkautuneita jännityksiä. Ryhmään voivat osallistua henkilöt, joilla on kokemusta hoitotyöskentelystä (reiki 1 -kurssi tm.).

Kehotietoisuusryhmän toisella jaksolla harjoitellaan elimistöön lukkiutuneiden energioiden vapauttamista eri keinoin niin itseltä kuin hoidettavalta. Tässä hengityksellä on suuri merkitys. Opetellaan vahvempia kehoa vapauttavia tekniikoita kuten hengitystä, nivelrentoutusta, äänenkäyttöä ja jännitystä purkavia liikkeitä hoitotilanteessa. Kurssilla syvennetään myös omien tunnepanssareiden purkamista hengitys- ja liikeharjoituksilla.

Kehotietoisuusryhmän kolmannella jaksolla aiheena on muiden ihmisten kohtaaminen. Kohdataan toinen ihminen katseen ja kosketuksen kautta ja kuulostellaan samalla, millaisia tuntemuksia kohtaamiseen liittyy. Ihmisessä asuu luonnostaan suuri kaipuu tulla kosketetuksi ja koskettaa toista – usein myös koskettamiseen ja toisen ihmisen kohtaamiseen liittyvä pelko on yhtä suuri. Harjoitellaan tietoista, meditatiivista ja kuuntelevaa läsnäoloa ja perehdytään meditaatioon hoitotilanteessa. Tavoitteena on yhä syvempi itsen ja muiden hyväksyminen.

Jos ryhmät haluavat jatkaa pidemmälle, muotoutuvat seuraavat tapaamiset ryhmän kiinnostuksen ja ominaisuuksien mukaan sekä sen mukaan, miten syvään työskentelyyn ryhmä on valmis menemään. Jotkut ryhmät ovat jatkaneet työskentelyä pitkäänkin. Joskus ryhmät ovat muotoutuneet uudelleen, kun osa on lopettanut ja aikaisemmin taukoa pitäneitä on tullut mukaan.

Kenelle ryhmät sopivat

Kehotietoisuusryhmät sopivat kaikille, jotka ovat valmiita katsomaan ja kuuntelemaan omaa olemustaan sellaisena kuin se on juuri tässä hetkessä. Hoitotyötä tekeville terapeuteille ja luontaishoitajalle työskentely antaa valmiuksia syventää omaa osaamistaan. Kaikille osallistujille työskentely auttaa lisäämään itsen ymmärtämistä ja sitä kautta itsen, oman elämäntilanteen ja toisten ihmisten hyväksymistä.

Kehotietoisuusryhmään osallistumiseen sisältyy haastetta: mitä enemmän tekee töitä ja mitä rehellisemmin laittaa itseään peliin, sitä enemmän työskentelystä voi saada itselleen. Ryhmät eivät sido osallistujiaan jatkamaan. Jotta terapiatyöstä saisi todellista hyötyä itselleen, tulee siinä olla täydellinen osallistumisen vapaus. Osallistumisen voi lopettaa vaikka ensimmäisen kurssin jälkeen tai mukaan voi hypätä uudelleen tauon jälkeen.

Kehoterapia

Terapiatyöstä

Kehotietoisuusryhmät

Lue myös

Asiakkaat ja kurssilaiset kertovat kehoterapiasta, reikihoidoista ja koulutuksista:
Kokemuksia kursseista ja hoidoista