Terapiatyöstä

Kehoterapiatyöskentelyni on yhdistelmä erilaisia tekniikoita ja lähestymistapoja. Hoito rakentuu aina omanlaisekseen asiakkaan ja hänen tilanteensa mukaan. Tärkeintä työssäni on oikean lähestymistavan löytäminen kullekin henkilölle ja hetkelle. Asiakkaan tullessa hoitoon yritän olla mahdollisimman avoin ja läsnä oleva, jotta voisimme yhdessä nähdä, millainen työskentely juuri tänään auttaa hoidettavaa parhaiten. Siksi olen halunnut kerätä käyttööni mahdollisimman laajan valikoiman työkaluja, josta kehoterapian tekeminen koostuu.

Hyvänä pohjakoulutuksena on ollut syvälle menevä rebalancing-koulutus, joka sekin koostuu erilaisista menetelmistä. Esittelen tässä rebalancing-suuntauksen ja samalla itselleni tärkeimmät menetelmät kehoterapiassa. Ne ovat rolfing, bioenergeettinen terapia ja tietoinen hengittäminen.

Rolfing on kehoa kuunteleva manipulaatiohoito, jolla pyritään vapauttamaan sidekudokset siten, että ne pystyvät jäsentymään ja eheytymään oikealla tavalla painovoimaan nähden.

Menetelmän kehitti amerikkalainen biologian tohtori Ida Rolf (1896–1979), jonka mukaan monet terveysongelmat ja sairaudet ovat seurausta huonosta asennosta, mikä aiheuttaa elimistöön jatkuvan epätasapainotilan. Kehon luonnollinen rakenne saattaa järkkyä jo lapsuudessa saadun huonon ryhdin, tunneperäisen trauman tai myöhemmällä iällä koetun trauman seurauksena. Edellä mainitusta syystä lihakset ja sidekudokset jännittyvät ja jäykistyvät, kun ne joutuvat pönkittämään epävakaata kokonaisuutta.

Rolfing-menetelmässä syvällä lihaksissa ja nivelten alueella olevia sidekudoksia ja lihaksia käsitellään erityisellä syvähieronnalla, joka auttaa palauttamaan kehon rakenteellisen ja psykofyysisen harmonian. Tämä taas auttaa vapauttamaan kehon omaa parantavaa mekanismia toimimaan luonnollisesti.

Lisätietoa englanniksi: The Rolf Institute of Structural Integration

Bioenergeettinen terapia on psykofyysisten hoitomuotojen yhdistelmä, jolla autetaan avaamaan kehoon jääneitä tunnelukkoja. Bioenergeettiset harjoitukset tähtäävät tunnepanssarin purkamiseen ja energiavirtauksen palauttamiseen normaaliksi. Hoitomuoto perustuu Freudin oppilaan Wilhelm Reichin (1897–1957) kehittämään reichilaiseen terapiaan, josta sitä kehittivät edelleen amerikkalaiset tohtorit Alexander Lowen ja Charles Kelly.

Bioenergeettisen näkemyksen mukaan tunne-elämän ja fyysisen elämän vaikeudet johtuvat elämän energiavirtauksen tukkeutumisesta, mihin on paljon syitä; huonoista elämäntavoista tunteiden ilmaisemattomuuteen. Erityisesti varhaislapsuuden negatiivisten kokemusten katsotaan patoutuvan kehon energiaan ja muodostavan vähitellen tunnepanssarin.

Bioenergeettiset harjoitukset ja hoidot tähtäävät tunnepanssarin purkamiseen ja energiavirtauksen palauttamiseen normaaliksi. Käytännössä hoito koostuu erilaisista menetelmistä: hieronnasta, hengitysharjoituksista, purkavista ilmaisuharjoituksista, äänenkäytöstä, kontaktiharjoituksista, stressiasentojen eli lihasjännitysasentojen käytöstä ja maadoittamisesta. Itse yhdistän työskentelyyni myös energiahoitoa ja meditatiivista työskentelyä.

Lisätietoa englanniksi: The International Institute for Bioenergetic Analysis

Tietoinen hengittäminen. Hengitysterapiat perustuvat tietämykseen, jossa henkisellä ja fyysisellä hyvinvoinnilla ja hengityksen avoimuudella on suora yhteys toisiinsa. Tietoinen hengittäminen on psykofyysinen menetelmä, jolla pyritään purkamaan lapsuudesta saakka kehoon ja mieleen tallentuneita jännittymiä ja patoutumia.

Yksinkertaisten hengitystekniikoiden avulla hoidettavaa johdatellaan kohtaamaan tietoisuuteen kohonneita tunnetiloja sekä mahdollisesti purkamaan esiin nousseita jännitteitä ja ajatuksia. Hengityksen vapauttamisen avulla pyritään vapauttamaan keho pelosta, kivuista ja jännityksistä.

Lisätietoa englanniksi: Association for Holotropic Breathwork International

Kehoterapia

Terapiatyöstä

Kehotietoisuusryhmät

Lue myös

Asiakkaat ja kurssilaiset kertovat kehoterapiasta, reikihoidoista ja koulutuksista:
Kokemuksia kursseista ja hoidoista