Do

Tie
Myrskyn laannuttua maailma
on yhä olemassa.

Reiki käsitetään liian usein pelkästään hoitotekniikoiden oppimisena, jolloin unohdetaan sen syvällisempi ajatus ja viisaus. Reiki ei alkujaan sensei Usuin opettaessa ollut vain muutamien hoitotekniikoiden opettelua ja asteiden tavoittelua, vaan sen sisällä on paljon kokonaisempi ja laajempi näkemys ihmisen kasvusta. Tämä unohtuu helposti nopeissa pinnallisten niin sanottujen viikossa reikimestariksi new age -pikakurssien nykymaailmassa.

Nykyaikainen elämänmuotomme, joka painottaa kaikessa kilpailua, nokkeluutta ja voittamista, ei muutenkaan opeta, miten ohjata elämäämme rakentavasti ja toteuttaa mahdollisuuksiamme ihmisinä. Meillä ei ole useinkaan käytännöllistä menetelmää, jonka avulla voisimme kehittää intuitiota ja itsetuntemusta. Arkisen elämän ja alitajunnan ristiriidat, ja muiden vaatimukset meitä kohtaan voidaan selvittää vain luomalla jollain henkisellä harjoitusmetodilla yhteys todelliseen itseemme.

Arkipäivään kuuluu monta harjoitusta

Reiki do:na eli toisin sanoen henkisenä tienä ja elämäntapana, käsittää reikin kokonaisuutena, joka pitää sisällään reikin tekniikan lisäksi myös monta osa-aluetta: henkisen harjoittelun, meditaation, omat puhdistautumisharjoitukset ja kehon energiaharjoitukset sekä hyvät tavat esimerkiksi gokain (Mikao Usuin opettamat viisi periaatetta). Tämä kaikki on tärkeää tuoda myös jokapäiväiseen arkiseen elämään. Ilman kaikkia osa alueita ja kokonaisuutta emme voi sanoa harjoittavamme reikiä do-käsitteen mukaisesti, vaan pikemminkin harjoittelemme pelkkää ulkoista tekniikkaa. On hyvin vaikeaa selittää reikin do:n merkitystä. Sitä ei voi ymmärtää sanallisesti, mutta kylläkin oman henkisen ja fyysisen kokemuksen kautta. Reikissä on suhteellisen yksinkertaiset perusmuodot, jotka sisältävät teknisen hoitamisen puolelta kaikki tärkeät perusasiat. Tämä tekninen yksinkertaisuus antaa oppilaalle mahdollisuuden ja aikaa harjoittaa reikin sisäisiä harjoituksia ja keskittyä syvällisesti kuuntelemaan pelkästään omaa itseään.

Reikin kaikkien osa-alueiden opettelu johdattaa meitä löytämään reikin taustalla olevan hengen. Kun alamme syventyä tähän henkeen, intuitiomme kasvaa ja tekniikat ja harjoitukset alkavat toteutua yhä enemmän itsestään luonnollisesti, ja ne auttavat meitä sisäistämään reikiä myös tienä, jonka voimme löytää kaikesta maailman inhimillisestä toiminnasta. Maailmassa on luonnollinen harmonia ja virtaus, jonka me voimme löytää. Tuota maailmaa emme voi löytää järjellä saati tutkia joillakin laitteilla. Filosofiat ja uskonnotkin voivat vain jotenkuten viitata siihen. Meidän on tunnettava se syvällä soluissamme, sydämissämme ja sielussamme.

Tietoiseksi omasta hiljaisuudesta

Japanilaisessa do-filosofiassa ymmärretään, että luonto ja elämä eivät kerro meidän järjellemme ja älyllemme mitään. Maailmankaikkeus ei yritä opettaa meille ainuttakaan sanaa, vaan sen henki on toimia ja muuttua koko ajan hiljaisuudessa. Do on sitä, että tulemme päivä päivältä tietoisemmiksi omasta hiljaisuudestamme ja itsestämme. Hiljaisuus auttaa meitä ymmärtämään, mihin tehtävään elämäntiemme on juuri nyt meitä kutsumassa. Tämän jälkeen meidän on tärkeää lisätä siihen omat ponnistuksemme kasvun ja kehittymisen parhaaksi, sillä kutsumusta ei ole ilman ponnistelua.

Mitä ikinä elämässä teemmekin, mitä henkistä tietä kuljemmekin, on tärkeää kysyä itseltään, olenko hyvässä suhteessa todellisen luontoni kanssa. Jos sinusta tuntuu, että sinun on saatava aikaan jotain syvempää itsesi kanssa, olet jo löytämässä do:n.

Sellaisella ihmisellä, joka kulkee Todellista Tietä, ei ole välttämättä toisista ihmisistä poikkeavaa lahjakkuutta tai mystisiä kykyjä, mutta se on kuitenkin selvää, että hän on syvässä yhteydessä itseensä, ja sitä kautta läheisessä yhteydessä kaikkeen ympärillään.

Kari Paulus 6.3.2005

Kari Paulus

Artikkeleita

Do, 3/2005