Reikiopettajakoulutus

Leenan kohdalla reikin opettajakoulutus lisäsi varmuutta omista taidoista opettajana sekä vahvisti ja syvensi myös hoitojen tekemistä.

Reikiopettajakoulutus

Kiinnostukseni reikiopettajakoulutukseen (eli master-tasoon) virisi pikkuhiljaa. Kävin kertaamassa Kari Pauluksella ykkös- ja kakkoskursseja, sekä olin mukana alkuperäisten japanilaisten tekniikoiden kursseilla ja harjoittelupäivillä. Kursseilla oli yleensä joku opettajakoulutuksessa oleva mukana. Kursseilla sitten kyseltiin, että mitä siihen koulutukseen oikein kuuluu.

Innostuneet opettajakoulutuksessa olevat kertoivat, että kurssien käytännön asioiden lisäksi opetukseen sisältyy myös paljon henkilökohtaista kasvua tukevia keskusteluja ja harjoituksia. Mielenkiintoni alkoi herätä, ja alun perin tarkoitukseni oli selkeästi oman kasvun takia käydä kolmos-aste eli opettajakoulutus.

Niin aloitin kolmen muun innokkaan oppilaan kanssa koulutuksen. Meillä oli yhteistapaamisia joissa puitiin hyvin monenlaisia asioita, käytiin ihan konkreettisesti läpi kurssipäivien kulkua, keskusteltiin reikin historiasta ja syvällisestä olemuksesta, pohdiskeltiin ja jaettiin ajatuksia. Yhtenä aiheena oli myös erilaisten ihmisten kohtaaminen kurssitilanteessa, sekä myös se millaisina me kohtaamme kurssilaiset.

Jokainen meistä tapasi Karia säännöllisesti myös kahden kesken. Silloin teimme vaihtohoitoja, keskustelimme kokemuksista hoitoon liittyen, ja näihin tapaamisiin liittyi myös oman henkilökohtaisen kasvun kysymyksiä. Jokaisella opettajaoppilaalla on varmasti omanlaisensa kasvunpaikat joita voidaan käsitellä kahdestaan.

Kurssien kertaamisia sisältyi myös opettajakoulutukseen, ne ovatkin antoisia ja eläviä tilanteita joita ei voi opiskella pelkästään teoreettisesti. Kun koulutus alkoi lähestyä loppuaan aloimme myös harjoitella vihkimysten tekoa.

Itseään on vaikea tarkastella, että onko koulutuksen myötä muuttunut. Monet asiat ja asenteet ovat muuttuneet niin pikkuhiljaa ettei niitä itse huomaa, mutta sivusta seurannut ystäväni sanoo tämän tästä keskustellessamme että huomaatko miten olet muuttunut (ja vielä parempaan suuntaan)!

Hyvin selkeä muutos oli kuitenkin se, että koulutuksen loppua kohti alkoi tulla yhä selvemmäksi, että haluan jakaa reikitietoutta myös muille. Kurssien pitäminen tuli hyvinkin mahdolliseksi ajatuksissa.

Tähän mennessä olen ehtinyt pitämään kaksi ykköskurssia. Se varmuus, jonka koulutuksen myötä sain, on helpottanut kurssien suunnittelua ja pitämistä. Koulutus on vahvistanut ja syventänyt myös reikihoidon sekä muiden hoitojen tekemistä.

Leena, 47
17.10.2007