Kokemuksia sensei Uenon oppilaana

Lähtökohtana alkuperäiseen reikiin tutustumiseen syntyi halusta saada ymmärtää mitä ja miten Mikao Usui kokonaisuudessaan todella opetti. Tästä syystä minä, kaksi muuta reikiopettajaa ja 9 hoitajaa päätimme tehdä keväällä 2004 opintomatkan Japaniin reikin alkulähteille.

Kerron omista kokemuksistani japanilaisessa reikikoulussa sensei eli opettaja Uenon oppilaana. Ueno on reikisensei, joka on erikoistunut Mikao Usuin kehittämään alkuperäiseen reikiin. Koulussaan hän opetti meille Usui Reiki Ryoho Gakkain eli Usuin oppeja vaalivan yhteisön traditionaalisia japanilaisia reikitekniikoita. Kerron tuonnempana tämän alkuperäisen reikiyhteisön termistöstä ja tekniikoista. Mukana on myös teksti sensei Usuin haudalta Tokiosta.

Asteet, symbolit ja vihkimykset

Reikiasteiden määrästä sensei Ueno kertoi, että niitä on kolme ja symboleita neljä. Kaikki muut symbolit ja asteet ovat japanilaisten mielestä niitä opettavien omaa mielikuvitusta. Japanissa toivotaan että sensei Mikao Usuin nimeä ei liitetäisi millään tavalla näihin outoihin länsimaissa keksittyihin asteisiin ja symboleihin.

Ensimmäisen asteen (japaniksi shoden) koulutuksessa on aina ehdottomasti neljä vihkimystä (reiju) jaettuna yleensä muutamalle päivälle, jotta niiden vaikutus saa mennä rauhassa syvälle oppilaan olemukseen. Lisäksi opetetaan reikin perustekniikat, alkuperäinen reikin historia, eettiset periaatteet ja niiden syvempi merkitys. Sensei Ueno painotti myös, että kaikki reikikoulutukseen liittyvä on aina henkilökohtaista opetusta ja että reikin tiellä edetään aina oman kokemuksen vahvalla perustalla. Hän kertoi, että joidenkin länsimaissa keksimä ilmiö vihkimysten lähettämiseen niin, että oppilas ei ole fyysisesti läsnä (ns. kaukovihkimykset), on hyvin ikävä asia reikin maineelle. Sensei Ueno painotti että Mikao Usui ei koskaan tehnyt mitään kaukovihkimyksiä. Tärkeänä pidettiin myös odotusaikaa eri koulutustasojen välillä. Sensei Ueno opetti, että jokaisella vihkimystasolla on omat syvemmät vaikutuksensa ja on hyvin tärkeää, että opettaja tuntee vastuunsa oppilaastaan näissä asioissa.

Toisen asteen (okuden) koulutus pitää sisällään yhden vihkimyksen ja kolme symbolia. Kurssilla opetellaan symbolien käyttö, niiden syvempi tarkoitus ja sitä kautta reikienergian lähettämisen taito. Lisäksi toisen asteen reikissä opetellaan mieleen vaikuttavia kontaktihoitoja ja meditaatiota. Sensei Ueno painotti, että kaikki kolme symbolia kuuluvat ainoastaan toisen asteen reikikurssiin ja että mitään symboleista ei saa ottaa käyttöön ensimmäisellä kurssilla, koska nämä kolme symbolia on tarkoitettu toimimaan yhdessä. Näissä asioissa sensei Ueno painotti jälleen opettajan vastuuta ja ymmärrystä reikin toiminnasta.

Opettaja-asteesta (shinbiden) Ueno kertoi, että sensei Usuin kehittämä reiki käsitetään tieksi itsensä tuntemiseen ja harmoniaan sekä kehon ja energioiden puhdistamiseen. Tämä kaikki on suuri kokonaisuus, jota ei opita muutaman päivän kurssin aikana. Reikiopettajan täytyy hallita myös oppilaansa henkinen ja tekninen ohjaus. Tästä syystä reikin opettajakoulutuksen perinteeseen kuuluu aina kahdenkeskinen, henkilökohtainen ohjaus. Vasta kun oppilas on täysin valmis, hänelle tehdään reikin viimeinen vihkimys. Tämän viimeisen vaiheen jälkeen hän voi käyttää reikin neljännen eli viimeisen symbolin voimaa ja siirtää eteenpäin energeettisesti koko reikin perinnettä. Tästä syystä reikisenseiksi opiskelu on usein vuosia kestävä prosessi.

Sensei Uenon viestinä länsimaiselle reikille on, että olisi ensin hyvä ymmärtää mitä Mikao Usui todella opetti, ja sen jälkeen vasta miettiä tarvitseeko reikiin lisätä mitään ylimääräistä. Japanissa opettajilla on selkeä käsitys siitä, että Usui oli valaistunut opettaja, ja että heillä ei ole mitään lisättävää alkuperäiseen sensei Usuin laajaan opetukseen.

Vesi
Sensei Usuin (2. rivi keskellä) ja oppilaiden ryhmäkuva vuodelta 1925.

 

Usui Reiki Ryoho Gakkai

Valaistumisensa jälkeen vuonna 1922 Mikao Usui perusti yhdistyksen säilyttämään reikiopetuksen kaiken tiedon ja taidon. Usui Reiki Ryoho Gakkai on alkuperäinen reikiyhteisö, jonka koulutusta arvostetaan nykyisessäkin Japanissa kaikkein eniten. Yhdistyksessä on säilynyt tieto siitä, ketkä opettajat ovat opettaneet ketäkin. Koska sensei Usui opetti myös kaupungeissa, joissa on laivaston tukikohtia, kuten Hiroshimassa, Kuressa ja Sagassa, on alkuperäisessä reikiyhteisössä paljon laivaston upseereja. Seuraavassa luettelossa ovat yhdistyksen puheenjohtajat perustajasta sensei Usuista alkaen.

Mikao Usui (1865–1926)
Reikin löytäjä, kolmen asteen koulutusjärjestelmän kehittäjä, vihkimykset, energian symbolit ja Usui Reiki Ryoho Gakkain perustaja vuonna 1922.

Jysaburo Ushida
Amiraali (kontra-), joka on saanut shinbiden-arvon sensei Usuilta.

Kanichi Taketomi (1878–1960)
Amiraali (kontra-), joka on saanut shinbiden-arvon sensei Usuilta.

Yoshiharu Watanabe (?–1960)
Opettaja, joka on saanut shinbiden-arvon sensei Usuilta.

Hoichi Wanami (1883–1975)
Amiraali (vara-), joka on saanut shibiden-arvon sensei Ushidalta.

Kimiko Koyama (1906–1999)
Sai shinbiden-arvon sensei Taketomilta. Rouva Koyama harjoitti ja opetti reikiä 70 vuotta ja toimi viimeiset 30 vuotta yhteisön puheenjohtajana.

Masaki Kondo
Tammikuusta 1998 alkaen. Yliopiston professori, joka on saanut shinbiden-arvon sensei Wanamilta.

Gokai

Japaninkielinen teksti

Sensei Usui käytti koulutuksessaan viittä keisari Meijiltä lainattua periaatetta. Japanissa Usuin antamassa koulutuksessa näillä kaikilla periaatteilla on syvempi meditatiivinen merkitys. Esimerkiksi kohta "älä huolehdi" ymmärretään syvemmin meditatiivisena käsitteenä "on vain tämä hetki."

GOKAI

Sensei Usuin viisi periaatetta,
joiden avulla voi saavuttaa onnen
ja joiden avulla voi parantaa sairauksia.
Liitä kämmenet yhteen (gasho), keskitä
ajatuksesi sydämeesi ja toista viisi periaatetta
aamuisin ja iltaisin, ja kehität mieltäsi
ja kehoasi.

älä ole vihainen
älä huolehdi
ole kiitollinen
tee työsi
ole ystävällinen muita ihmisiä kohtaan

Reikin löytäjä
Mikao Usui

Reikin japanilaista sanastoa ja merkityksiä suomeksi

Gakkai = Opiskeluyhteisö
Ryoho = Koulukunta tai perinne [Lue lisää reikin sanastosta]
Gokai = 5 elämänohjetta (peräisin keisari Meijiltä)
Kigo = Energiaharjoitus [Lue lisää reikin sanastosta]
Reiju = Harmonisointi (Suomessa usein viritys tai vihkimys)
Ki = Elämänvoima, yleismaailmallinen voima
Kami = Henki, jumala
Ju = Pehmeä tai pehmeys
Gasho = Käsiasento (kämmenet yhdessä)
Ho = Harjoitus tai tekniikka tilanteesta riippuen
Den = Taso
Shinto = Jumalten tie (alku kiin. sen-tao, vanha Japanin luonnonuskonto)
Choden = Perustaso
Okuden = Sisäinen taso
Shinbiden = Reikissä opettaja-aste (intuitio tai mysteeritaso)
Meiji = Keisari Mutsuhito (1868–1912)
Do = Tie, käsitetään yleensä henkisenä tienä (esim. chado = teentie) [Lue lisää Do-artikkelista]
Reiki-Do = Tie jota kulkemalla ihmiset auttavat itseään ja maailmaa
Sensei = Opettaja [Lue lisää reikin sanastosta]
Zen = Buddhalainen suuntaus, joka opettaa tässä hetkessä elämistä ja sitä kautta valaistumista.
Kuramayama = Vuori noin 12 km päässä Kiotosta (Usuin valaistumispaikka) [Lue lisää Kuramayama-artikkelista]

Traditionaalisen reikin tekniikoita ja merkityksiä suomeksi

Jyoshin ho = Reikin hengitysmeditaatio, jonka tarkoituksen on puhdistaa mieltä ja sydäntä [Lue lisää reikin sanastosta]
Tanden / hara = Voiman piste alavatsalla [Lue lisää reikin sanastosta]
San mitsu = Reiki 2-symbolin syvempää merkitystä kuvaava termi
Kenyoku / saikaimokyoku = Kehon puhdistautuminen tai pyhittäminen reikille
Nentatsu ho = Värähteen välitys
Usui reiki ryohon 5 käsiasentoa = Mielen malleihin vaikuttava yhdenkäden hoito
Kami-mizu = Hengenvesi, eli yhdenkäden hoidon syvempää merkitystä kuvaava termi
Koki ho = Energian uloshengitys
Reiki hatsureiho = Harjoitussarja reikiharmoniaan virittäytymiseen
Jyakiri ho = Tekniikka, joka auttaa päästämään irti sairaudentunteesta
Nadete ho = Energiavirtauksen helpottaminen sivelytekniikalla
Tanden shiryo ho = Kuona-aineiden poisto kehosta
Hesoshiryo ho = Kroonisia sairauksia helpottava tekniikka
Boysenreikan ho = Sairauden löytäminen (vuosien harjoittelu)
Seikakukaizen ho = Metodi, joka vaikuttaa mielen puhtauteen
Gyoshi ho = Katseen voima (vuosien harjoittelu)
Reiji ho = Tyhjä mieli intuition harjoitus (vuosien reikimeditaatioiden harjoittelu)
Reiki kigo = Reikin energiaharjoituksia
Zenshin koketsu ho = Kehon perushoito, joka on länsimaissa kaikkein tunnetuin reikitekniikka

Muistomerkki

Usuin hautapaikan muistomerkki
Sensei Usuin muistomerkki.

Sensei Usuin kuoleman jälkeen hänen oppilaansa pystyttivät Tokioon Saihoji temppelin hautausmaalle sensei Usuin hautapaikan viereen muistomerkin. Hänen oppilaansa sensei Jusaburo Ushida kirjoitti siihen muistokirjoituksen. Muistomerkin yläpuolella lukee:

REIHO CHOSO USUI SENSEI KUDOKU NO HI.
Eli: Sensei Usuin hyvyyden muistomerkki.

Loppuosa tekstistä kuuluu suomennettuna näin:

Sitä, joka opiskelee kurinalaisesti ja työskentelee väsymättä kehittääkseen kehoaan ja mieltään tullakseen paremmaksi ihmiseksi, kutsutaan "suuri sieluksi". Niitä, jotka käyttävät tätä henkisyyttä opettaakseen muille ihmisille oikeaa elämäntapaa tehdäkseen hyvää koko yhteisölle, kutsutaan nimellä sensei. Sensei Usui oli tällainen opettaja. Hän opetti Reikiä, universaalista energiaa. Lukemattomat ihmiset pyysivät sensei Usuita opettamaan heille Reikiä ja parantamaan heitä.

Sensei Usuin etunimi oli Mikao ja hänen toinen nimensä oli Gyoho. Hän syntyi Taniain kylässä Yamagatan alueella Gifun prefektuurissa. Hänen esi-isänsä on Tsunetane Chiba. Hänen isänsä nimi oli Uzaemon. Hänen äitinsä nimi oli Kaweai.

Sensei Usui syntyi 15. elokuuta 1865 Keio-kauden ensimmäisenä vuonna, aikana jota kutsutaan nimellä Keio Gunnen. Sensei Usuita on kuvattu lahjakas ja ahkera opiskelija. Aikuisena hän matkusti paljon. Hän työskenteli uutterasti, mutta aika ajoin kärsi epäonnesta ja puutteesta. Sensei Usui ei kuitenkaan antanut periksi, vaan jatkoi kurinalaisesti itsensä kehittämistä.

Eräänä päivänä hän meni Kurama-vuorelle 21 päiväksi paastoamaan ja mietiskelemään. Jakson viimeisenä päivänä hän äkkiä tunsi mahtavan reikienergian päänsä yläpuolella. Hän koki valaistuksen ja ymmärsi saaneensa yhteyden voimakkaaseen reikienergiaan. Sensei Usui käytti reikiä ensin itsensä hoitamiseen ja sitten perheensä hoitamiseen. Koska reiki tehosi hyvin erilaisiin vaivoihin, hän päätti antaa saamansa tiedon myös muiden käyttöön. Sensei Usui avasi keskuksen reikin opettamista varten Aoyaman Harajukuun Tokiossa 11. huhtikuuta 1922, Taisho-kauden 11. vuonna.

Saihoji-temppelin pihaa.

Sensei Usui hoiti lukemattomia ihmisiä, joista jotkut olivat tulleet kaukaa hänen luokseen. Sen lisäksi hän järjesti kursseja opettaakseen reikiä ja levittääkseen reikitietoutta.

Syyskuussa Taisho-kauden 12. vuonna voimakas maanjäristys järisytti Tokiota. Tuhansia kuoli ja loukkaantui tai sairastui järistyksen jälkimainingeissa. Sensei Usui suri ihmisten puolesta, mutta hän myös käytti reikiä hoitaakseen maanjäristyksestä kärsineitä ja pelastaakseen ihmishenkiä. Kun sensei Usuin perustama keskus ei enää pystynyt hoitamaan kaikkia hoitoa halunneita, hän perusti uuden keskuksen Nakanoon, Tokion ulkopuolelle, helmikuussa 1925, eli Taisho-kauden 14. vuonna.

Sensei Usuin maine levisi nopeasti koko Japaniin ja häntä kutsuttiin vierailuille eri paikkakunnille. Hän kävi Kuressa, Hiroshiman prefektuurissa, sitten Sagan prefektuurissa ja Fukuyamassa. Ollessaan käymässä Fukuyamassa sensei Usui yllättäen sairastui ja kuoli 62-vuotiaana maaliskuun 9. päivänä 1926, Taisho-kauden 15. vuonna.

Sensei Usuin vaimo oli nimeltään Sadako, tyttönimeltään Suzuki. Heillä oli poika ja tytär. Poika, Fuji Usui, otti hoitaakseen perheen yrityksen sensei Usuin kuoleman jälkeen.

Sensei Usui oli lämminsydäminen, lempeä ja vaatimaton ihminen. Hän oli kookas ja fyysisesti terve. Hän ei koskaan käyttäytynyt ylimielisesti ja hänen kasvoillaan oli aina hymy. Hän oli rohkea ja kärsivällinen vastoinkäymisten kohdatessa, mutta myös harkitsevainen. Hän oli monella tavoin lahjakas. Hän piti lukemisesta ja hänen tietonsa lääketieteestä, psykologiasta, tulevaisuuden ennustamisesta ja teologiasta sekä maailman uskonnoista olivat vaikuttavat. Hänen elämänikäinen tapansa opiskella ja kerätä tietoa epäilemättä edesauttoivat häntä reikin löytämisessä ja ymmärtämisessä.

Sen lisäksi, että reiki parantaa sairauksia, se myös vahvistaa ihmisen luontaista kykyä parantua, tasapainottaa henkisesti, pitää kehon terveenä ja auttaa näin löytämään onnellisuuden olotilan.

Kun opetat reikiä muille, muista keisari Meijin viisi periaatetta. Näitä periaatteita tulee mietiskellä päivittäin, joka aamu ja joka ilta.

Yksi: älä ole vihainen.

Kaksi: älä ole huolissasi.

Kolme: ole kiitollinen.

Neljä: tee työtä.

Viisi: ole muille ystävällinen.

Perimmäinen tavoite on ymmärtää reikin ikiaikainen salainen keino onnellisuuden löytämiseksi, ja sitä kautta löytää parannuskeino vaivoihin ja sairauksiin. Näitä periaatteita noudattamalla löydät muinaisten oppineiden suurenmoisen mielenrauhan ja seesteisyyden. Kun alat levittämään reikiä, on tärkeää aloittaa läheltä eli itsestäsi sen sijaan, että aloittaisit kauempaa kuten esimerkiksi filosofiasta tai logiikasta.

Istu joka aamu ja ilta jonkin aikaa hiljaa paikallasi kädet ristissä gasho asennossa. Toista viisi periaatetta ja noudata niitä, ole puhdas ja hiljainen mieleltäsi. Tutki sydäntäsi ja toimi sisälläsi olevasta hiljaisuudesta käsin. Kuka tahansa voi oppia reikin, koska se alkaa jokaisesta itsestään.

Saihoji-temppelin kivi-Buddhat
Saihoji-temppelin kivibuddhat.

Filosofiset ajattelumallit ovat muuttamassa maailmaa. Reikin levittäminen joka puolelle vaikuttaa ihmisten sydämiin ja yhteisöjen moraaliin. Reiki tulee auttamaan useita ihmisiä, ei vain parantamalla sairauksia, vaan itse maailmaa. Yli 2000 ihmistä oppi reikin sensei Usuilta. Vielä suurempi määrä ihmisiä oppi reikin hänen seuraajiltaan, jotka jatkoivat reikin opettamista. Nyt sensei Usuin kuoleman jälkeen Reiki jatkaa leviämistään eri puolille maailmaa. On universaali siunaus saada oppia reikiä sensei Usuilta ja saada levittää sitä eteenpäin uusille käyttäjille. Monet sensei Usuin oppilaista halusivat rakentaa tämän muistomerkin tänne Saihojin temppeliin Toyotoman alueelle. Minua pyydettiin kirjoittamaan nämä sanat, jotta muistaisimme sensei Usuin arvokkaan työn. Kunnioitan syvästi sensei Usuin työtä ja haluan sanoa kaikille hänen seuraajilleen, että olen kiitollinen tultuani valituksi tähän tehtävään. Saakoon monet mahdollisuuden oppia ymmärtämään miten suuren palveluksen sensei Usui teki maailmalle.